Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji

Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w I połowie 2024 roku:
  • 17 stycznia
  • 14 lutego
  • 13 marca
  • 17 kwietnia
  • 24-26 maja (posiedzenie wyjazdowe – szkolenie)
  • 19 czerwca