Skład komisji – kliknij tutaj

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KOMISJI SOCJALNO–BYTOWEJ:

 

Wnioski do pobrania:

 

Wnioski można składać:

  • osobiście – w biurze LIL bądź w biurze delegatury LIL
  • wysyłając pocztą tradycyjną
  • wysyłając na adres mailowy (UWAGA: nie dotyczy wniosków o udzielenie pożyczki ratalnej) – sekretariat@oil.lublin.pl

Zalecamy szyfrowanie wiadomości e-mail oraz załączanych do nich plików zawierających dane osobowe.

Telefon kontaktowy w sprawie świadczeń: (81) 536 04 51

Telefon kontaktowy w sprawie pożyczek: (81) 536 04 71

Informacje dotyczące pożyczek szkoleniowych znajdą Państwo w dziale Doskonalenie zawodowe

Numer konta do spłaty pożyczki socjalnej i szkoleniowej:
Santander Bank: 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001