Przewodniczący:

Grzegorz Pietras

Członkowie:

Ewa Choduń
Maria Dura
Jan F. Hałabuda do 14 grudnia 2022r.
Jan Jabłoński
Henryk Korona
Elżbieta Kuszewska
Krzysztof Wałecki