• pokój: 308
  • tel: 81 536 04 85
  • tel: 81 536 04 81
  • e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Formalności związane z wydaniem prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.