Pełna nazwa: „Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu”.

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska

  • tel. kom: 782 782 581

  • jmorylowska@oil.lublin.pl