Odznaczenia nadawane przez Lubelską Izbę Lekarską

> Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, lecz także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych.

Odznaczenie zostało ustanowione w 2001 na mocy uchwały nr 100/2001/III  Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2001 r.

Kapituła Medalu

Kanclerz: dr n. med. Barbara Hasiec
V-c Kanclerz: dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
Sekretarz Kapituły: lek. Maria Ryss

Członkami – Założycielami są  Prezesi I, II, III, IV kadencji oraz Prezes aktualnie pełniący funkcję.

Kapitułę tworzą wszyscy odznaczeni Medalem LIL.

 

Odznaczeni Medalem

2001

 • lek. med. Witold Fijałkowski
 • dr n. med. Stanisław Kamiński
 • lek. med. Jan Kondratowicz-Kucewicz

2002

 • dr n. med. Julian Branicki
 • lek. med. Stanisław Dzierżak
 • dr n. med. Krystyna Jaworska-Kozak
 • lek. med. Stanisław Litwin

2003

 • dr n. med. Janusz Chromiński
 • lek. med. Tadeusz Dzido
 • prof. dr hab. n. med. Biruta Fąfrowicz
 • dr n. med. Maria Jakubowska
 • dr n. med. Andrzej Jóźwiakowski
 • prof. dr hab. n. med. Marian Klamut

2004

 • dr n. med. Jan Bojarski
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Jarząb
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz
 • ks. Prałat Tadeusz Pajurek
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

2005

 • dr n. med. Bolesław Caban
 • lek. stom. Jan Karczewski
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski

2006

 • dr n. med. Henryk Czerwonka
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak

2007

 • dr n. med. Mirosław Uszyński
 • lek. med. Andrzej Ciołko

2008

 • dr n. med. Barbara Filiks-Litwin
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal

2009

 • dr n. med Janusz Dubejko
 • ks. Gotfried Fellner
 • lek. Otto Kennel
 • lek. med. Andrzej Nowiński
 • prof. dr hab. n. med. Maria Strużak-Wysokińska
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański

2010

 • dr n. med. Marcin Olajossy
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

2011

 • Helena Czuchryta
 • lek. med. Barbara Ćwiklińska
 • lek. dent. Marian Wróblewski

2012

 • dr n. med. Konstanty Radziwiłł

2013

 • prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
 • lek. med. Janusz Spustek

2014

 • dr n.med. Hanna Lewandowska-Stanek
 • lek. med. Jan Hałabuda
 • dr n.med. Stefan Ciszewski

2015

 • dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik
 • dr Zbigniew Pasik

2017

 • dr n. med. Barbara Hasiec
 • dr Maria Dura
 • dr Czesław Sudewicz

2018

 • dr Maria Ryss
 • dr n. med. Monika Bojarska-Łoś

2019

 • lek. dent. Franciszka Katarzyna Barwińska-Altmajer

2021

 • lek. dent. Elżbieta Kuszewska
 • dr hab. n.med. Dariusz Szczepanek

2022

 • dr n.med. Grzegorz Pietras
 • lek. Leszek Buk
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

 


> Dyplom Laur Medyczny

 

Wyróżnieni dyplomem

2002

 • lek. med. Jan Zińko

2003

 • dr n. med. Barbara Wróblewska
 • lek. med. Barbara Ćwiklińska
 • dr n. med. Teresa Kozłowska
 • lek. med. Stanisław Skawiński
 • lek. med. Marian Czuż
 • lek. med. Jan Kowalski
 • lek. med. Bolesław Caban
 • lek. med. Edmund Jasiński
 • dr n. med. Wiesława Szarewicz-Adamczyk

2004

 • prof. dr hab. n. med. Maria Irena Modzelewska
 • lek. med. Andrzej Waśkowski

2005

 • lek. med. Scholastyka Pawlak-Trochim
 • lek. med. Stanisław Starzyński
 • lek. dent. Andrzej Brzozowski
 • lek. med. Urszula Mróz-Gorgol
 • dr n. med. Stanisław Zadura
 • dr n. med. Ludwik Kotliński
 • lek. med. Wiesław Koryciński

2006

 • lek. med. Lucjan Zwierzyński
 • lek. med. Jan Nieróbca
 • lek. dent. Stanisława Marcińczak

2007

 • lek. med. Lucyna Włodarczyk
 • lek. med. Antoni Baj
 • lek. med. Zdzisław Miazga
 • lek. med. Czesław Olszewski
 • lek. med. Józef Zawiślak

2008

 • dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik
 • lek. med. Michał Wiśliński
 • lek. med. Bogusław Kozar
 • lek. med. Teresa Szymańska-Litwin

2009

 • lek. med. Krystyna Rubaj-Rej
 • lek. med. Irena Spasiewicz-Buczyńska
 • lek. med. Maria Leszczyńska-Spoz
 • lek. med. Stanisława Brzozowska
 • lek. med. Roman Kowalczyk

2010

 • lek. med. Barbara Sylwestrzak-Matysiak

2011

 • lek. med. Teresa Winnicka-Wrona
 • dr n. med. Elżbieta Ziemecka-Rakowska
 • prof. dr n. med. Marian Durda
 • lek. med. Krystyna Kędzior
 • dr n. med. Barbara Książek-Modrzewska

2012

 • dr n. med. Wojciech Mach
 • lek. med. Hanna Zdanowicz

2013

 • dr n. med. Ludwik Kowieski

2014

 • lek. med. Halina Pieńkowska

2015

 • dr Jadwiga Ilczuk

2016

 • dr Jerzy Jakubowicz

2017

 • dr Krzysztof Jakub Kalita

2019

 • lek. Jan Henryk Binięda
 • dr n.med. Zdzisław Brzeski

2021

 • dr n. med. Ryszard Grzywna

2022

 • dr n.med. Grzegorz Pietras
 • lek. Leszek Buk
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński