• Komisja Rekreacji i Sportu ORL w Lublinie
  • tel: 81 53 60 452

  • e-mail: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Lubelska Izba Lekarska uprzejmie informuje, że członkowie Izby mają możliwość skorzystania z Programu MultiSport (Benefit Systems S.A.) lub kart FitProfit lub FitSport (VanityStyle).