Lubelska Izba Lekarska uprzejmie informuje, że członkowie Izby mają możliwość skorzystania z Programu MultiSport (Benefit Systems S.A.).

Deklaracje przystąpienia do programu składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem formularza:

https://rejestracja.oil.lublin.pl/wniosek_multisport

 

Można zamówić następujące rodzaje Kart:

  • Karta MultiSport Plus,
  • Karta MultiSport Classic,
  • Karta MultiSport Light

Do wykupionej Karty można dodatkowo zamówić kartę dla jednej Osoby Towarzyszącej, dwóch Seniorów oraz dowolną ilość Kart MultiSport Student, MultiSport Kids oraz MultiSport Kids Aqua

Karta nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do korzystania z Programu.

Zamówienia na Karty na Platformie e-MultiSport dostępnej pod adresem podanym przez Benefit Systems należy składać na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Zamówienia składane po tym terminie będą realizowane w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

Aktualne informacje dotyczące Programu MultiSport znajdują się na stronie internetowej www.kartamultisport.pl lub www.benefitsystems.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BENEFIT SYSTEMS S.A. znajduje się na stronie https://www.kartamultisport.pl/regulaminy

 

Oferta dotyczy wyłącznie członków Lubelskiej Izby Lekarskiej nie posiadających zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Komisja Rekreacji i Sportu
ORL w Lublinie
tel. 81 53 60 452
e-mail: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl