Przewodnicząca

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Członkowie:

Iwona Bartosiewicz
Władysława Bąk-Kusiej
Marek Bukowski
Ewa Choduń
Iwona Czajka
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Ewa Dudko
Krzysztof Jankowski
Jerzy Kalinowski
Maria Ryss
Grażyna Wasilczyk