Przewodniczący:

Janusz Dubejko

Członkowie:

Barbara Barszczewska
Andrzej Barszczewski
Franciszka Barwińska-Altmajer
Monika Bojarska-Łoś
Dariusz Hankiewicz
Karolina Kuśmierz
Dariusz Malicki
Maria Ryss
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Grażyna Wankiewicz-Jędrzejkiewicz
Ewa Winiarska-Góra
Ewa Wolańska-Klimkiewicz