Przewodnicząca:

Elżbieta Kuszewska

Członkowie:

Danuta Błotnicka-Kołodziej
Elżbieta Brudt-Kałakucka
Maria Dura
Jan Jabłoński
Stanisława Jakubowska-Kusz
Maria Pietras
Elżbieta Soboń
Marek Stankiewicz
Janina Szulakowska-Gieroba
Elżbieta Walas-Skrzat