Przewodniczący:

Jakub Kosikowski

Członkowie:

Iwona Bartosiewicz
Daniel Burdzy
Ewa Choduń
Jan Jabłoński
Artur Jakubiak
Marzena Pazik-Wolska
Wojciech Petruk
Grzegorz Pietras
Anna Rosińska-Petruk
Joanna Szafranek-Pyzel
Wioletta Szafrańska-Kocuń
Tomasz Szymański
Andrzej Zieja
Marek Zieliński