Przewodniczący:

Piotr Barszczewski

Członkowie:

Elżbieta Barszczewska
Marcin Cabaj
Andrzej Ciołko
Ewa Dudko
Jan F. Hałabuda
Marek Kos
Marian Prystupa
Marek Stankiewicz