Przewodnicząca:

Monika Bojarska-Łoś

Członkowie:

Iwona Bartosiewicz
Ewa Dudko
Barbara Hasiec
Tomasz Klecha
Andrzej Kleinrok
Karolina Kuśmierz
Anna Lewandowska
Marek Lewandowski
Krzysztof Lewkowicz
Tomasz Masiak
Tomasz Pękalski
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Marta Węgrzyn-Bąk
Renata Zwolak