Przewodniczący:

Dariusz Hankiewicz

Członkowie:

Jerzy Bednarski
Małgorzata Bochenko
Iwona Czajka
Janusz Jendrej
Elżbieta Kuszewska
Hanna Lekan
Krzysztof Sak
Anna Serafinowicz-Kuszneruk
Krzysztof Wałecki
Grażyna Wasilczyk
Teresa Żukowska