Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Jacek Niezabitowski

I Zastępca OROZ
Janusz Hołysz

II Zastępca OROZ
Zbigniew Flis

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Beata Chylińska-Kula
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Paweł Dubiel
Piotr Dziduch
Zbigniew Flis
Grażyna Górnicka
Janusz Hołysz
Cezary Jurko
Jerzy Kalinowski
Emilia Kątska
Beata Kościańska
Małgorzata Kozak-Czuchańska
Lidia Kożuchowska-Wróblewska
Maria Kłopotowska
Lucyna Mączka-Fijałkowska
Katarzyna Marzec
Jadwiga Migielska-Wołyniec
Stanisław Misztal
Artur Mozer
Marzena Pazik-Wolska
Anna Petrykowska-Lorek
Jarosław Piasecki
Dawid Pyzik
Ireneusz Sawa
Tomasz Szymański
Krystyna Walicka
Leszek Warsz
Katarzyna Winniczuk
Tomasz Wnuk
Przemysław Wójcicki
Jolanta Żak-Żybura
Bożena Zastawna-Wereszczyńska
Teresa Żukowska