Przewodniczący OKR
Michał Bąk

Wiceprzewodniczący OKR
Beata Dąbska
Sergiusz Łukasiewicz

Sekretarz OKR
Monika Litko-Rola

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Michał Bąk
Beata Dąbska
Monika Litko-Rola
Tomasz Puchala
Sergiusz Łukasiewicz