Przewodniczący OKW
Wioletta Szafrańska-Kocuń

Wiceprzewodniczący OKW
Dariusz Samborski

Sekretarz OKW
Barbara Hasiec

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
Iwona Bartosiewicz
Ewa Choduń
Ewa Dudko
Maria Dura
Monika Faber-Bijak
Barbara Hasiec
Dariusz Samborski
Wioletta Szafrańska-Kocuń
Bartosz Zygo