Przewodniczący OSL
Paweł Trubecki

Wiceprzewodniczący OSL
Tomasz Hasiec
Beata Walawska

Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Iwona Beń-Skowronek
Piotr Bijak
Jolanta Czerkies
Zenon Górniewski
Leszek Grzywna
Tomasz Hasiec
Paweł Jóźwiakowski
Henryk Korona
Filip Kościuszko
Włodzimierz Kostrzewa
Zbigniew Kosut
Gustaw Kozak
Witold Krupski
Maryla Latosiewicz
Anna Lewandowska
Grażyna Maślanko
Alicja Niderla
Dorota Rolińska
Jacek Sompor
Maria Soroka-Wojtaszko
Małgorzata Stokowska-Wojda
Marek Stolarczuk
Marek Szadurski
Ewa Trubecka-Pośnik
Paweł Trubecki
Beata Walawska
Ewa Wąsik-Szczepanek
Grzegorz Wilczyński
Krzysztof Żelazowski