Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Michał Bąk
Andrzej Barszczewski
Piotr Barszczewski
Monika Bojarska-Łoś
Leszek Buk
Ewa Choduń
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Krzysztof Domański
Janusz Dubejko
Ewa Dudko
Maria Dura
Wiesław Godzisz
Dariusz Hankiewicz
Barbara Hasiec
Michał Konopelko
Jakub Kosikowski
Marek Lewandowski
Danuta Marcyniuk
Alicja Niderla
Grzegorz Pietras
Dariusz Samborski
Marek Stankiewicz
Wioletta Szafrańska-Kocuń
Jacek Szkutnik
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Krystyna Walicka
Joanna Wysokińska-Miszczuk
Tomasz Zieliński