Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Kwalifikacje: specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarz w trakcie specjalizacji

Kontakt: Aneta Rózycka 82 562 32 24, aneta.rozycka@szpitalchelm.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.rozycka@szpitalchelm.pl