Wzór wezwania do zapłaty z tytułu wyrównania wynagrodzenia

Opublikowano dnia: 23 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności

Mając na uwadze występujące coraz częściej zgłaszane sytuacje nie wypłacania przez pracodawcę rezydentom wynagrodzenia za czas odpoczynku następującego po całodobowym dyżurze medycznym, Lubelska Izba Lekarska przekazuje do wykorzystania opracowaną przez siebie propozycję wzoru wezwania do zapłaty z tytułu wyrównania wynagrodzenia, stosownie do treści art. 16i ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023r., poz. 1516 z późn. zm.).

UWAGA: WEZWANIE DOTYCZY JEDYNIE ODPOCZYNKU PO DYŻURACH PROGRAMOWYCH: Z wezwaniem do pracodawcy mogą wystąpić lekarze rezydenci, którzy korzystali z 11-godzinnego odpoczynku w ramach pełnienia dyżurów z podstawowej umowy rezydenckiej (dyżurów programowych) i nie dotyczy sytuacji kolejnych dyżurów przydzielanych rezydentowi ponad wymagane przeciętne 10 godzin i 5 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym, bo nie są one dyżurami programowymi i wymagają podpisania przez lekarza klauzuli opt-out.

Do pobrania:

WEZWANIE-wyplaty-po-dyzurach.docx

Informacje dodatkowe:

Najnowsze wiadomości