Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011.r o działalności leczniczej określiła formy praktyki zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.

W celu dokonania wpisu do rejestru, wpisu zmian w rejestrze, wykreślenia praktyki z rejestru konieczne jest złożenie wniosku i wniesienie stosownej opłaty. Wnioski o wykreślenie nie wymagają opłat.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

UWAGA: wnioski bez wymaganych załączników będą odsyłane do uzupełnienia.

Aby złożyć wniosek o wpis

 1. Należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Wybrać „Zaloguj się” a następnie „Zaloguj się do usługi – Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia UEOZ” – przez „Profil zaufany”, „Aplikację mObywatel” ,”e-Dowód”, „Bankowość elektroniczną” lub „USE eID”
 3. Następnie należy wybrać:
  – Rejestr praktyk zawodowych
  – Utwórz wniosek praktyka lekarska -> wniosek o rejestrację praktyki lekarskiej
 4. Dołączyć wymagane dokumenty do „Załączników” elektronicznego wniosku o wpis, właściwe dla wybranej formy praktyki:
  > potwierdzenie wpłaty:
  Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.
  Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
  Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:
  Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
  > oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  > oświadczenie dotyczące pomieszczenia (dotyczy praktyki 98, 99)
  UWAGA: wnioski bez wymaganych załączników będą odsyłane do uzupełnienia
 5. Podpisać wniosek PROFILEM ZAUFANYM i wysłać (jeżeli wniosek został pomyślnie wysłany pojawi się urzędowe poświadczenie)
  UWAGA: we wniosku należy wpisać wszystkie miejsca, w których lekarz/lekarz dentysta będzie udzielał świadczeń w ramach praktyki zawodowej

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów – członków innej izby lekarskiej

W przypadku składania wniosku o wpis przez lekarza/lekarza dentystę członka innej izby lekarskiej do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • klauzula na temat przetwarzania danych osobowych (pobierz)
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • dokument potwierdzający ciągłość pracy w zawodzie

Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień:

  1. Należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
  2. Wybrać „Zaloguj się” a następnie „Zaloguj się do usługi – Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia UEOZ” – przez „Profil zaufany”, „Aplikację mObywatel”, „e-Dowód”, „Bankowość elektroniczną” lub „USE eID”
  3. Następnie należy wybrać:
   – Rejestr praktyk zawodowych
   – Utwórz wniosek praktyka lekarska -> wniosek o nadanie uprawnień do księgi

Podpisać wniosek PROFILEM ZAUFANYM i wysłać

Aby złożyć wniosek o wpis zmian:

 1. Należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Wybrać „Zaloguj się” a następnie „Zaloguj się do usługi – Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia UEOZ” – przez „Profil zaufany”, „Aplikację mObywatel” ,”e-Dowód”, „Bankowość elektroniczną” lub „USE eID”
 3. Następnie należy wybrać:
  – Rejestr praktyk zawodowych
  („Zmigruj uprawnienia” – jednorazowo podczas pierwszego logowania, podając login i hasło ustalone podczas rejestracji na stronie RPWDL)
  – Utwórz wniosek praktyka lekarska -> wniosek o zmianę
 4. Dołączyć wymagane dokumenty do „Załączników” elektronicznego wniosku o wpis zmian, właściwe dla wybranej formy praktyki:
  > potwierdzenie wpłaty:
  Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.
  Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
  Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:
  Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
  > oświadczenie dotyczące pomieszczenia (dotyczy praktyki 98, 99)
 5. Podpisać wniosek PROFILEM ZAUFANYM i wysłać (jeżeli wniosek został pomyślnie wysłany pojawi się urzędowe poświadczenie)

  UWAGA: wnioski bez wymaganych załączników będą odsyłane do uzupełnienia

Aby złożyć wniosek o wykreślenie:

 1. Należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Wybrać „Zaloguj się” – przez Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ)
  Jeżeli nie masz jeszcze konta na e-PLOZ – „Zarejestruj się”
  (Po rejestracji aktywuj konto zgodnie z instrukcjami z otrzymanego maila).
 3. Następnie należy wybrać:
  – Rejestr praktyk zawodowych
  („Zmigruj uprawnienia” – jednorazowo podczas pierwszego logowania, podając login i hasło ustalone podczas rejestracji na stronie RPWDL)
  – Utwórz wniosek praktyka lekarska -> wniosek o wykreślenie
 4. Podpisać wniosek PROFILEM ZAUFANYM i wysłać (jeżeli wniosek został pomyślnie wysłany pojawi się urzędowe poświadczenie)

Lekarze/lekarze dentyści mogą prowadzić działalność leczniczą w formie:

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 • potwierdzenie wpłaty

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 149 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 74,50 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Prawo do lokalu

Lekarz/lekarz dentysta rejestrujący indywidualną, specjalistyczną praktykę (gabinet) powinien posiadać prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia) w którym będą udzielane świadczenia, w przypadku praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe) ww. prawo dotyczy miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.