2024-02-06 – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 789/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Karolina Bajak)
Zarządzenie nr 790/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Anna Gąska)
Zarządzenie nr 791/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Joanna Juszka)
Zarządzenie nr 792/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Kacper Urban)
Zarządzenie nr 793/2024/9/RL ZA 22/01 – zrzeczenie się prawa (Aleksandra Skublewska-D’Elia)
Zarządzenie nr 794/2024/9/RL ZA 22/01 – zrzeczenie się prawa (Katarzyna Gustaw)
Zarządzenie nr 795/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Franciszek Szczubkowski)

2024-02-06 – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3638/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Radosław Pracoń)
Uchwała nr 3639/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Płowaś)
Uchwała nr 3640/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krystian Kuźniarz)
Uchwała nr 3641/2024/9/RL A 02.2 – po stażu PL (Maria Rapa)
Uchwała nr 3647/2024/9/RL A 05 – cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Nastassia Alisiyevich)
Uchwała nr 3648/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Żaneta Krzeszowiak-Żak)
Uchwała nr 3649/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Krasuska-Grzegorczyk)
Uchwała nr 3650/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Krupa)
Uchwała nr 3651/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wniosek (Alicja Lisek)
Uchwała nr 3652/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wniosek (Mateusz Błazik)
Uchwała nr 3653/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wniosek (Piotr Mazur)
Uchwała nr 3654/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wniosek (Monika Kostrubała-Żulewska)
Uchwała nr 3655/2024/9/PP Zbiorcze – Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3664/2024/9/RL A 05 – cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Hanna Kharlinskaya)

2024-02-13 – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 796/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Andrzej Brzozowski)
Zarządzenie nr 797/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Elżbieta Borowik)
Zarządzenie nr 799/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Zdzisław Miazga)
Zarządzenie nr 800/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Joanna Wrona-Starzyńska)
Zarządzenie nr 801/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Grażyna Rusinek)
Zarządzenie nr 802/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Piotr Kawałek)
Zarządzenie nr 804/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Elżbieta Piecuch)
Zarządzenie nr 805/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Maria Stodulska)
Zarządzenie nr 806/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Marek Fręchowicz)
Zarządzenie nr 807/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Jerzy Jakowicki)
Zarządzenie nr 808/2024/9/RL ZA 22/01 – zrzeczenie się prawa (Piotr Hołownia)
Zarządzenie nr 809/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Mieczysław Miernicki)
Zarządzenie nr 810/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Aleksander Gajewski)

2024-02-13 – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3666/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Handerska)
Uchwała nr 3667/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Błachnio)
Uchwała nr 3668/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Cielma)
Uchwała nr 3669/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Perdyan)
Uchwała nr 3670/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oliwia Bachanek-Mitura)
Uchwała nr 3671/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oskar Bojarzyński)
Uchwała nr 3672/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wioleta Bojarczuk)
Uchwała nr 3673/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgon (Mirosław Tarkowski)
Uchwała nr 3674/2024/9/RL A 02 – przyznanie prawa (Anna Korobkina)
Uchwała nr 3675/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgon (Grażyna Rusinek)
Uchwała nr 3676/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgon (Maria Stodulska)
Uchwała nr 3677/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Piech-Stachurska)
Uchwała nr 3679/2024/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ – obywatele Ukrainy (Serhii Biletskyi)
Uchwała nr 3680/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Konarzewska)
Uchwała nr 3681/2024/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ – obywatele Ukrainy (Ilona Dzoban)
Uchwała nr 3682/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Bochnak)
Uchwała nr 3683/2024/9/PP Zbiorcze – Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-02-14 – Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 84/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2023