Przypomnienie o konieczności uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską

Opublikowano dnia: 10 lipca, 2023Kategorie: Pasek informacyjny

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.

Najnowsze wiadomości

Zobacz także