2024-03-05 – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 824/2024/9/RL ZA – unieważnienie dokumentu PWZ (Valiantsin Zialenski)
Zarządzenie nr 825/2024/9/RL ZA – unieważnienie dokumentu PWZ (Artsem Hrynkevich)
Zarządzenie nr 826/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Monika Mikulska)
Zarządzenie nr 827/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Monika Michalak)
Zarządzenie nr 828/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Iryna Husakova)
Zarządzenie nr 829/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Laura Piasek)
Zarządzenie nr 830/2024/9/RL ZA 22/01 – zrzeczenie się prawa (Andrei Blazhevich)
Zarządzenie nr 831/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Vitalii Andreiev)
Zarządzenie nr 832/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Yuliia Kaplunovska)
Zarządzenie nr 833/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Dominika Mulawka)
Zarządzenie nr 834/2024/9/RL ZA 23/01 – przeniesienie (Anna Zdunkiewicz)

2024-03-05 – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3746/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dariusz Samborski)
Uchwała nr 3747/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Rządkowska)
Uchwała nr 3748/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Żebrowska-Godzisz)
Uchwała nr 3749/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Hurkała)
Uchwała nr 3750/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Chatała)
Uchwała nr 3751/2024/9/RL A 02.2 – po stażu PL (Klaudia Szumna)
Uchwała nr 3752/2024/9/RL A 06 – prawo dla cudzoziemca (Valiantsin Zialenski)
Uchwała nr 3753/2024/9/RL A 06 – prawo dla cudzoziemca (Artsem Hrynkevich)
Uchwała nr 3754/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Niewęgłowska)
Uchwała nr 3755/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Bętkowska)
Uchwała nr 3756/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Adamiak)
Uchwała nr 3757/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wniosek (Jolanta Sienicka)
Uchwała nr 3758/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Kloc-Blechar)
Uchwała nr 3759/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Orest Boiar)
Uchwała nr 3760/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Budzisz-Turbakiewicz)
Uchwała nr 3761/2024/9/RL A 13 – przeniesienie z innej izby (Marta Przykaza)
Uchwała nr 3762/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Wokurka)
Uchwała nr 3763/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bożena Kłos)
Uchwała nr 3764/2024/9/RL A 13 – przeniesienie z innej izby (Sonia Malicka)
Uchwała nr 3769/2024/9/RL A 13 – przeniesienie z innej izby (Jakub Maternia)
Uchwała nr 3770/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Blicharz)
Uchwała nr 3772/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Pić)
Uchwała nr 3773/2024/9/PP Zbiorcze – Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-03-12 – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 835/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Zofia Tukendorf)
Zarządzenie nr 836/2024/9/RL ZA – unieważnienie dokumentu PWZ (Karolina Koss)

2024-03-12 – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3776/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Samolej-Parcheta)
Uchwała nr 3777/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktoria Wróbel)
Uchwała nr 3778/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Jakimiuk)
Uchwała nr 3779/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Wozińska)
Uchwała nr 3780/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Grabarczyk)
Uchwała nr 3781/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wójcik-Mazurek)
Uchwała nr 3782/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Silezin)
Uchwała nr 3783/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Inglot)
Uchwała nr 3784/2024/9/RL A 02.2 – po stażu PL (Ewelina Wasilewska)
Uchwała nr 3785/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Mazur)
Uchwała nr 3786/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Aniśko)
Uchwała nr 3787/2024/9/RL A 02.2 – po stażu PL (Karolina Koss)
Uchwała nr 3788/2024/9/RL A 13 – przeniesienie z innej izby (Anna Jankowska)
Uchwała nr 3790/2024/9/PP Zbiorcze – Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3791/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Trąbka)
Uchwała nr 3794/2024/9/RL A 23 – wydanie dokumentu pwz (Ewa Olcha)
Uchwała nr 3795/2024/9/RL Uchwała zmieniająca (Artsem Shahiyeu)