2024-06-04 – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 904/2024/9/RL ZA 23/04 – śmierć (Wiesław Ławnikowicz)

2024-06-04 – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4012/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgon (Wieńczysław Kosik)
Uchwała nr 4013/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Gajda)
Uchwała nr 4016/2024/9/PP Zbiorcze – Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4017/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Strug)