NZOZ Poradnia Zdrowia KUL

Kwalifikacje: specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, ewentualnie w trakcie ww. specjalizacji

Staż pracy: minimum 2 lata

Miejsce pracy: NZOZ Poradnia Zdrowia KUL, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kontakt: rafal.bzdyrak@fundacjakul.pl, tel. 508-238-022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rafal.bzdyrak@fundacjakul.pl