• Oferuję pracę
  • Lublin

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ

Kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja w dziedzinie psychiatrii lub chęć rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego

Kontakt: kadry@snzoz.lublin.pl . Kontakt telefoniczny: sekretariat szpitala 081 72 86 402, Kierownik Działu Kadr i Płac 81 72 86 418

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@snzoz.lublin.pl