Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Kwalifikacje: Prawo wykonywania zawodu oraz wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

Kontakt: e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl, kontakt telefoniczny: 82 543 15 22 lub 82 543 15 43

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@spzozkrasnystaw.pl