Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Kwalifikacje: aktualne prawo wykonywania zawodu

Staż pracy: min. 1 rok

Miejsce pracy: Lublin, ul. Północna 3

Kontakt: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, tel. 575 983 700 Artur Seroka – Kierownik Ośrodka