• Oferuję pracę
  • Radecznica

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

Kwalifikacje: Tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub rozpoczęta specjalizacja

Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

Kontakt: poczta@radecznica.pl, renata.k@radecznica.pl lub kontakt telefoniczny 846818844

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na poczta@radecznica.pl