Kwalifikacje: tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii lub w trakcie specjalizacji – po 2 roku specjalizacji.

Miejsce pracy: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9

Kontakt: 666-358-020 Dział Kadr, sekretariat@pczol.pl lub agnieszka.kus@pczol.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@pczol.pl