Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Kwalifikacje: lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu lekarza

Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik

Kontakt: e-mail: poczta@spzoz.krasnik.pl, tel. 81 825 13 66

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na poczta@spzoz.krasnik.pl