Zapraszamy do udziału w ankiecie dot. działań samorządu

Opublikowano dnia: 23 stycznia, 2024Kategorie: Aktualności

Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej zainicjował cykliczne badanie sondażowe, mające na celu ocenę funkcjonowania izb lekarskich oraz zgromadzenie opinii na temat przyszłych kierunków rozwoju samorządu lekarskiego. Badanie to koncentruje się również na identyfikacji i analizie aspektów etycznych, a także na ocenie ograniczeń reklamowych w zawodzie lekarza i lekarza dentysty, co wiąże się z aktualizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Celem ankiety jest zebranie opinii od lekarzy i lekarzy dentystów na temat efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych przez izby lekarskie, co pozwoli na identyfikację obszarów wymagających ulepszeń. Feedback od lekarzy jest w naszej ocenie niezbędny do ulepszania funkcji izb lekarskich i identyfikacji obszarów, które działają efektywnie. Dodatkowo, badanie to dostarczy cenne wskazówki od lekarzy dotyczące preferowanych kierunków rozwoju samorządu lekarskiego. Unikalna perspektywa członków i doświadczenie są kluczowe dla lepszego dostosowania samorządu do potrzeb i oczekiwań środowiska medycznego.

Ankieta może również pomóc w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających szczególnej uwagi w kontekście etyki zawodowej, co ma znaczący wpływ na budowanie zaufania społecznego do zawodu lekarza, a w kontekście ograniczeń reklamowych w zawodach medycznych, aktualizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej może wprowadzić nowe regulacje. Zebranie opinii lekarzy pozwoli na dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb zawodowych.

Link do ankiety: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/625247?lang=pl

Link do artykułu na nil.org.pl: https://nil.org.pl/aktualnosci/8325-zapraszamy-do-udzialu-w-ankiecie-dot-dzialan-samorzadu

Najnowsze wiadomości