W Łodzi obradowali lekarze

Opublikowano dnia: 24 maja, 2024Kategorie: Aktualności

W dniach 16-18 maja obradował w Łodzi 16 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy.

Dyskutowano nad kluczowymi kwestiami dotyczącymi profesji lekarskiej: o nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz regulaminie wyborczego samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Otwierając obrady prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski podziękował wszystkim członkom Komisji Etyki Lekarskiej oraz Krajowej Komisji Wyborczej za dwuletnią pracę nad projektami. Podkreślił, że ostatnie zmiany w KEL dokonane były w 2003 roku jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, od tego czasu nastąpił rozwój m.in. narzędzi teleinformatycznych, mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji które mają wpływ na zawód lekarza co wymaga dostosowanie Kodeksu do obecnej rzeczywistości.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna uczestnicząca w ceremonii otwarcia Zjazdu poinformowała o mającym nastąpić w październiku br. wygaśnięciu uproszczonej procedury ubiegania się o PWZ dla lekarzy z Ukrainy, o rozpoczęciu przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara procesu likwidacji zespołów ds. błędów medycznych, zapewniła o wprowadzeniu klauzuli wyższego dobra w 2024 roku i poinformowała o mobilnym PWZ , które będzie dostępne w aplikacji mObywatel.

W trakcie otwarcia zjazdu złożono hołd zmarłym lekarzom, którzy aktywnie działali w samorządzie.

Kapituła odznaczenia Meritus pro Medici, której przewodniczy prof. Romuald Krajewski przyznała je dr Maciejowi Hamankiewiczowi (OIL w Katowicach) i Dr Markowi Stankiewiczowi (OIL w Lublinie).

W czasie obrad, którym przewodniczył dr Jacek Kotuła, po wielogodzinnej dyskusji przyjęto projekt nowego regulaminu wyborczego.

Dyskutowano też nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej który ostatecznie został przyjęty. Przewodniczący KEL NRL dr Artur de Rosier przedstawił kolejne etapy pracy komisji. Omówił przeprowadzoną akcję „zadaj pytanie” i tematy do dyskusji, które zostały zgłoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów, organizacje lekarskie, środowisko pacjentów, fundacje , producentów żywności. Przewodniczący podziękował za zaangażowanie w prace członkom komisji oraz osobom współpracującym; konsultantowi komisji prof. Pawłowi Łuków, etykowi z Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarzowi NRL Grzegorzowi Wronie oraz Przewodniczącemu Sądu Lekarskiego Jackowi Miarce.

Spośród delegatów z LIL w pracach KKW udział brały Barbara Hasiec oraz Wioletta Szafrańska -Kocuń, w pracach nad nowelizacją KEL uczestniczyła Monika Bojarska-Łoś ( sekretarz KEL NRL) i Marek Stankiewicz. Dariusz Samborski został wybrany do Prezydium Zjazdu. Monika Bojarska-Łoś brała udział pracach zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków.

Monika Bojarska-Łoś
fot. Dariusz Hankiewicz

Najnowsze wiadomości