Konferencja „Modern view on paediatric dentistry”: 25 kwietnia 2024 r.

Opublikowano dnia: 4 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności

Zapraszamy do udziału w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Modern view on paediatric dentistry”. Organizatorami wydarzenia są Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Health Sciences University of Hokkaido z Japonii.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. o godz. 9.00 w formie hybrydowej (warsztaty stacjonarnie oraz wykłady online w języku angielskim).

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Tematyka konferencji skupiać się będzie na nowych technologiach materiałowych możliwych do wykorzystania w nowoczesnej stomatologii dziecięcej oraz na podejściu lekarzy dentystów w Japonii do wyzwań, jakie niesie za sobą praca z pacjentami w okresie rozwojowym.

Wydarzenie skierowane jest do praktykujących specjalistów stomatologii dziecięcej oraz lekarzy dentystów interesujących się zagadnieniami współczesnej pedodoncji.

Uczestnictwo w konfererencji jest bezpłatne. Każda z osób biorących udział w konferencji otrzyma 4 punkty edukacyjne.

Rejestracja uczestników trwa do 24 kwietnia 2024 r. pod adresem e-mail: sekretariat.ped@umlub.pl

Więcej informacji oraz program konferencji znajdują się tutaj.

Najnowsze wiadomości